mandag 13. mai 2019

Alt om Gjeldsproblemer og Inkasso

Inkassogjeld
Noe av den værste typen av gjeld du kan ha, er gjeld på inkassokrav eller inkassogjeld som mange kaller det. Desverre er det mange i Norge som etterhvert sliter med inkassogjeld, og dette skyldes ofte utstrakt bruk av kredittkort og i noen tilfeller manglende betaling på avdrag til forbrukslån. Det er egentlig det samme hva som er årsaken til gjeldsproblemene, det som er viktig å ta tak i problemene, og ikke havne i den situasjonen hvor man slutter å åpne brev med regninger. For dette er et problem som ikke forsvinner av seg selv. Har du havnet i en situasjon hvor du har gjeldsproblemer, anbefales det at så raskt som mulig tar kontakt med en gjeldsrådgiver. Sjansen for å finne en løsning er større jo raskere du tar tak i problemene, men selv om det har gått litt tid, er det ingen grunn til å ikke gjøre det.

Det er viktig å forsøke å gjennopta kontroll over sin egen økonomi selv om man har fått betalingsanmerkninger, inkasso eller står i fare for å miste egen bolig ved tvangssalg. Gjeldsordningsloven åpner i en del tilfeller for gjeldsordning med hjelp fra namsmannen, men da kreves det ofte at du er over en viss alder og har en betydelig samlet inkassogjeld. En gjeldsrådgiver kan hjelpe til med å;
   

    Gjennomgå å skaffe kontroll over kreditorer og total gjeld.

    Se på muligheter for finansiering og forhandling med kreditorene.

    Ta kontakt med bank for refinansiering av misligholdt gjeld.

    Forsøke å komme til løsninger med utenrettslige gjeldsforhandlinger.

   
Noe av det dummeste man kan gjøre hvis man har fått varsel om inkasso, er å bare overse brevet og tro at dette er noe som forsvinner av seg selv. Mange har vært i den situasjonen hvor de rett og slett slutter å åpne posten, men det som da skjer er at renter og inkassosalær bare øker og øker. Har du fått varsel om inkasso, men ikke enda har skaffet deg inkassogjeld, kan muligens en refinansiering av gammel gjeld være på sin plass. På denne måten kan det være enklere å holde kontroll over egen økonomi, og samler man gjelden til en långiver kan det bli enklere å få oversikt, samtidig som den samlede utgiften som skal betales hver måned, i de fleste tilfeller også synker en god del.
   
Her på inkassogjeld.com vil du finne flere tips om hvor du skal henvende deg hvis du har pådratt deg gjeldsproblemer, om det skyldes et for høyt forbruk, kredittkortgjeld, manglende innbetalinger på lån eller hva det er som er grunnen til at har pådratt deg enten betalingsanmerkninger, inkassovarsel eller krav om inkasso. Men har du inkassogjeld så ta så i hvert fall så fort som mulig kontakt med en gjeldsrådgiver. Besøk et nettsted om forbrukslån og refinansiering hvis du behøver hjelp med betalingsanmerkninger.

Inkassogjelden vokser i Norge

Programmer som luksusfellen ruller over norske tv-skjermer for tiden, og viser hvordan vi bruker mere penger enn vi har, og totalt skylder nå ungdommer i Norge over 1,1 milliarder kroner i inkassogjeld. Noe av problemet ligger trolig i liten forståelse av privatøkonomiske termer og konsekvenser av å ikke betale for seg. Når inkassobyråer sender ut varsler om inkasso, er disse også formulert på en måte som gjør at mange ikke får med seg det viktige innholdet i brevet. Mange problemer med gjeld starter ofte med små beløp på grunn av en ubetalt mobilregning, eller et kredittkort som ikke ble betalt innen fristen og når først snøballen har begynt å rulle, kan det være vanskelig å få bremset den. Men hvis problemet er der, så bør man absolutt ta tak i det med det samme. Ring til inkassobyrået, ta kontakt med en gjeldsrådgiver og forsøk å finne en løsning som gjør det mulig å betale ned på gjelden så raskt som det lar seg gjøre.

Det er tydelig at det snart vil være behov for privatøkonomi som et eget fag på skolen, for antall personer med inkassogjeld og betalingsanmerkninger i Norge fortsetter å øke. I løpet av de tre siste årene har antall personer med betalingsanmerkninger vokst fra 220.000 til litt over 236.000 personer. Dette er mennesker som har blitt svartelistet av ulike finansinstutisjoner på grunn av manglende betaling av regninger. Smak litt på tallet 236.000 personer. Det er 50.000 flere enn hvor mange som bor i Trondheim, og nesten like mange som tilsammen bor i hele Bergen. Utrolige mengder med folk altså. Den største andelen av mennesker med betalingsanmerkninger ligger mellom 25 og 55 år, og ikke bare ungdommer som mange kanskje trodde. Uansett er det kanskje på tide å innføre økonomi som et eget fag i skolen, for denne tendensen ser ikke ut til å avta med det første.

Hvis du har fått inkassogjeld handler det om å komme seg ut av det økonomiske uføret så raskt som det er mulig, og hvis det hjelper å låne penger til inkassogjeld er det absolutt noe man bør gjøre, selv om man sikkert tenker at mer gjeld nå kanskje ikke er så lurt. Det som det i første rekke handler om i forhold til kreditorer, er at man har mulighet til å betale ut den gjelden som alleredde har gått til inkasso, for å heller starte med blanke ark om man skal bruke det uttrykket. På en slik måte vil man kunne bedre likviditeten, samtidig som det er en måte å bli kvitt gamle betalingsanmerkninger på. Med sikkerhet i bolig er det mulig å skaffe seg en slik refinansiering av inkassogjelden, og på den måten få muligheten til å starte på nytt økonomisk. Derfor behøver ikke nødvendigvis å ta opp et lån til inkassogjeld