Gjeldsforhandlinger

Forsøk å starte gjeldsforhandlinger
Mange som har inkasso eller sliter økonomisk, har en lei tendens til å gi litt opp når det kommer til å få kontroll over gjelden sin. Det mange ser ut til å glemme eller ikke tenke på, er at kreditorene ofte gjerne vil komme til en løsning, det eneste de er ute etter er jo å få tilbake pengene sine. Når alt kommer til alt når man skylder penger eller har pådratt seg for mye gjeld, så er det jo fordi man enten har kjøpt for mye, eller har fått inn mindre penger enn det som var planlagt. Derfor bør man alltid forsøke å starte opp med gjeldsforhandlinger, slik at man i hvert fall har muligheten til å finne en løsning på de økonomiske problemene. Flere selskaper har spesialisert seg på å forhandle med kreditorer på vegne av sine kunder, og i mange tilfeller vil man komme til enighet om en nedbetalingsavtale som i hvert fall er mer behagelig enn å bare ha en masse krav hengende over seg. Det er ingenting som er bedre enn å komme til en enighet.

En gjeldsforhandling er enkelt og greit en forhandling mellom skyldneren og kreditoren i forhold til hvor stor del av gjelden som skal betales inn, og hvor stor del av gjelden som eventuelt kan slettes. Det er kanskje overaskende for mange at det er mulig å slette deler av gjelden, men da er det viktig at man viser vilje til å betale for seg. Det er som oftest ikke i kreditorenes ønske at skyldneren går konkurs, da forsvinner jo pengene de har utestående. 

    Opprett kontakt der hvor du skylder penger

    Føles det ubehagelig bruk et eksternt firma til dette

    Sjekk med din kommune hvilke rådgivere som finnes

    Start en gjeldsforhandling allerede i dag

Det er i utgangspunktet ingen fordel å gå personlig konkurs, slik at en gjeldsmekling vil være i alles beste hensikt og interesse. Hvis det benyttes en gjeldsmegler som er uavhengig av begge partene i forhandlingen, er også sjansen større for at man kommer til en viss enighet. Husk på at det vil være i din interesse å gå med på en del krav som kanskje kan føles vanskelige, men som vil lønne seg økonomisk på sikt. Vær også klar over at om det blir enighet om en avtale, så er denne også bindene for begge parter.
   
Som nevnt tidligere er det viktig å vise vilje til å nedbetale på lånet, og samtidig være villig til å inngå en langsiktig avtale. Har man gjeld som har gått til inkasso, vil det være nødvendig å gi avkall på en del goder, for å komme seg på fote igjen. Bare se på tv-programmet luksusfellen, hvor noe av det første som gjøres er å selge unna en del eiendeler som man strengt tatt ikke må ha i eie. Husk at det er stor forskjell på gjeldsordning og gjeldsforhandling. Hvis det føles vanskelig å holde styr på, kontakt en gjeldsrådgiver i dag.

0 kommentarer: