Kontakt Kreditorene

Ta kontakt med kreditorene.
En av de vanligste feilene man gjør når regningene hoper seg opp, er å rett og slett slutte å åpne konvoluttene som inneholder regninger og annet som ser ut som krav om penger. Det er mange eksempler på personer som fyller opp skuffer og pappesker med uåpnede regninger, og på en måte ønsker seg at problemet forsvinner bare fordi det er ute av syne. Problemet med gjeld i dag, er at det er ingen som umiddelbart frafaller kravene bare fordi pengene ikke blir innbetalt. Slik at dette er en av de sikreste måtene å skaffe seg krav om inkasso på, og da senere inkassogjeld. Jo lengre tid det tar før man begynner å ta tak i problemene, og igjen begynne å påne brevene som kommer, jo vanskeligere blir det å etterhvert komme seg på fote igjen økonomisk. Dette blir fort en negativ spiral, og den eneste måten å unnslippe på, er å gjøre noe med det. Derfor vil det lønne seg å forsøke å komme i kontakt med de selskapene man skylder penger til, jo tidligere jo bedre.
   
Mange synes det kan være ubehagelig å selv ta kontakt med de ulike kreditorene, og det er jo ikke så merkelig, men det finnes flere firmaer som har spesialisert seg på å fremføre slike kontakter på vegne av klienter som sliter økonomisk. Slike gjeldsrådgivere har muligheten til å kontakte kreditorer, og forsøke å få til en avtale om nedbetaling, gjerne til en ganske mye lavere rente enn hva som tilkom det opprinnelige kravet.


    Forsøk selv å skaffe en oversikt over den totale gjelden.

    Ta kontakt direkte med kreditorene eller benytt en gjeldsrådgiver.

    Begynn igjen å åpne brevene som kommer inn.

    Ikke vent for lenge, rentene slutter ikke å løpe.

   
Det virker kanskje overraskende, men det er mange eksempler på tilfeller hvor kreditorer har gått med på redusere det totale gjeldskravet, mot å komme til enighet om en fast nedbetalingsplan. For de er det jo også snakk om få tilbake i hvert fall en del av de pengene de har utestående, hvor alternativet i verste fall vil være at de mister alt. Om skyldneren skulle bli personlig konkurs, er det ikke sikkert at det er midler nok i boet til å dekke alle utestående krav. Derfor vil en del (ikke alle) være villige til å akseptere en løsning hvor man deler litt på utgiftene. En viktig ting for å få på plass en slik ordning, er at man faktisk betaler noe hver måned. Dette viser betalingsvilje og lyst til å gjøre opp for seg.
   
Husk på at det ikke er så veldig enkelt å skaffe seg et lån selv, for å nedbetale deler av gjelden, ettersom de fleste banker krever at du ikke har noen betalingsanmerkninger for å godkjenne lånesøknader. Kontakt derfor en gjeldsrådgiver eller namsmannen i din kommune. For å få på plass en gjeldsordning kreves det ofte at man har slitt med gjeld i flere år, og dette er ofte derfor ikke den første løsningen som går ann å få på plass.

0 kommentarer: