mandag 10. april 2023

Det er smart å kutte lånekostnader

Det er mange som sliter unødvendig med flere smålån med høy rente.  Hver lån har sin rente, noe som kan gjøre det vanskelig å holde oversikten. I tillegg er rentene på små lån ofte svært høye. Så når man har tatt opp mange små lån for å dekke mindre kjøp, slik som en sofa eller en TV, blir lånekostnaden høy. Heldigvis er det veldig enkelt å kutte slike lånekostnader.

Det er enkelt å kutte lånekostnader Lånekostnader består av både renter og gebyrer. I noen tilfeller har man ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling eller lignende. Hvis man har 4 smålån, har man 4 forskjellige gebyrer. Gebyret kan være på alt fra 10 kr til mer enn 100 kr i måneden. Dermed kan dette bli store summer når man legger sammen gebyrer for 4 forskjellige lån. I tillegg vil selvsagt ekstra renter eller ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling komme i tillegg. Dermed kan man risikere å betale hundrevis av kroner direkte til banken, uten at dette hjelper å senke din totale lånesum.
 


Rentene på små forbrukslån eller smålån som mange kaller det, er ofte høyere enn rentene på større lån. Mye av grunnen til dette er at bankene ofte anser små lån for å være mer usikre. Så de må ha en større sikkerhetsmargin, noe som betyr en høyere rente. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan kutte i lånekostnadene. 
Refinansiering gir deg bedre økonomi


Den beste løsningen for å enkelt kutte lånekostnadene er å refinansiere. Dette går ut på at en bank kjøper opp alle smålånene dine fra forskjellige kreditorer. Så får du et stort lån i den banken som da dekker hele summen av alle smålånene. Dette vil ha en svært stor innvirkning på din økonomi ettersom du kvitter deg med unødvendige gebyrer. Når har du bare et gebyr i måneden, alle andre innbetalinger går til å betale ned på gjelden. 

Det vil og være mulig å kunne forhandle frem ekstra ting slik som betalingsutsettelse i en viss periode, avdragsfrihet i en periode. Renten på dette samlede lånet vil i de fleste tilfeller være lavere enn det laveste du hadde på smålånene. Dermed synker de månedlige inntektene og noen kan også oppleve at de kan utvide lånet. Dette kan være nyttig om man må kjøpe en bil eller noe annet. Så kutt lånekostnadene med en refinansiering i dag.

torsdag 23. mars 2023

Refinansiering av gjeld

Få en bedre økonomisk hverdag ved å refinansiere gjelden. En refinansiering gir bedre renter og bedre betingelser, i tillegg til god oversikt. Over her er noen gode långivere som tilbyr meget konkurransedyktige renter for deg som gjennomfører en refinansiering. Det er også en del gode tips du kan ta med deg når du skal få orden på økonomien, les mer for å finne ut hva du enkelt kan gjøre for å ordne opp i gammel gjeld og evt økonomiske problemer.


Få kontroll over økonomien


Det kan være vanskelig å sikre at man ikke bruker mer enn man har. Spesielt ettersom mange finansaktører nærmest kaster små lån og kredittkort etter kundene. Dette kombinert med det sterke kjøpepresset gjør det viktig å refinansiere gjelden. Les videre for å få tips på hvordan du kan få kontroll over økonomien.

Det første man må gjøre hvis man har mye gjeld, er å lage en detaljert økonomisk oversikt. Gjennom å vite hva du bruker penger på, kan du lettere bestemme hva du må kutte. For det aller viktigste er å få betalt ned lånet eller lånene. Når man har fått en oversikt over inntekt og gjeld, bør man vurdere refinansiering av gjelden. Det er mange fordeler med refinansiering av gjeld, men man må velge riktig tidspunkt og riktig finansinstitusjon. Renten endrer seg og det er små, men viktige, forskjeller i renten mellom finansselskapene. Derfor lønner det seg å sjekke flere banker før du bestemmer deg for å kontakte dem. Husk at alle søknader om lån er uforpliktende, og du kan søke om lån fra så mange banker du vil.

Strengt budsjett

De fleste finansinstitusjoner vil diskutere budsjettet med deg før de vurderer å refinansierer gjelden din. Derfor er det bare en fordel at du legger dette ved søknaden eller snakker med dem om dette. Budsjettet må være såpass strengt at man får penger til å betale gjelden med, uten å være så strengt at det er urealistisk. De fleste vil måtte leve med en slik gjeld i mange år, og dette blir lenge å leve på bare nudler.

Klipp i stykker kredittkortene

Har du først havnet i en låneknipe er det svært viktig å ikke falle dypere. Det er bedre å snakke med banken og be om en betalingsutsettelse den måneden. Gjelden vil øke noe, men ikke så mye som hvis man velger å låne penger for å betale på et lån. Så kvitt deg med kredittkortene først som sist så du ikke faller for fristelsen. En refinansiering er ingen trylleformel. Man må fremdeles betale inn hver eneste måned. Likefult er det lettere å forholde seg til en finansinstitusjon istedenfor mange små. Det er og lettere å få midlertidige utsettelser en måned hvis man har det ekstra trangt. Husk bare å kontakte din kundebehandler med engang du ser at du ikke vil klare å betale hele summen. Da kan dere sammen finne en løsning og du slipper å få flere økonomiske problemer.

onsdag 22. mars 2023

Samle små lån på nett

Søk om samling av smålån – spar penger!
Noen ganger trenger de fleste å låne penger til forskjellige formål. Et lån skal være til hjelp i en situasjon der vi ikke har nok penger selv til å betale for det en ønsker å gjøre, eller kjøpe. Et lån tilbakebetales med renter over en avtalt tid. En bør ikke låne om en ikke vil klare å betale tilbake lånet, da det alltid får leie konsekvenser både for låntaker og långiver. Lån tilbys med forskjellige søknadsmåter, og det varierer hvor lang tid det tar å behandle søknaden. Når du søker lån i dag, er det mulig å få svar umiddelbart selv om det drøyer med en godkjent søknad.

Lån til det du trenger

Noen ganger haster det mer med å finansiere noe enn andre ganger. Ikke alle utgifter er like lette å forutse, og det er ikke alltid enkelt å vite hva som venter rundt neste sving. Da er det godt å ha muligheten til å kunne søke et lån der du kan få svar umiddelbart, og få finansieringen ut av verden så fort som mulig. Noen ganger kan det også være snakk om å endelig kunne ta seg råd til noe du har ventet på, og kanskje er sykkelen du har ønsket deg på salg akkurat nå – da må det gå fort i svingene med finansieringen.

For å ta opp et forbrukslån bør du ha god oversikt over økonomien. Noen ganger kan nettopp et forbrukslån være løsningen på å få bedre oversikt over sin økonomi. Det kan være lett å falle for fristelsen å anskaffe seg kredittkort, der pengene er lett og kjapt tilgjengelig. Bakdelen er at rentene er høye, og om du har flere kredittkort kan du fort føle at du mister oversikten. Da kan det være greit å søke et forbrukslån, slik at du får samlet gjelden i ett og samme lån, og bare har én långiver å forholde deg til. Et kredittkort-lån er ofte mye av det samme som et forbrukslån, men med noe høyere rente. De månedlige kostnadene vil gå ned ved å samle alt i et forbrukslån hos én långiver. Har du fått dyre smålån bør du derfor samle disse til ett billigere lån, det er det mye å spare på både rentemessig og dermed pengemessig.

En enklere løsning
Det varierer mye hvorfor noen må ta opp et lån. Noen er flinke å spare og har kanskje penger i bakhånd når de plutselig vil på en impulsiv reise. Andre har ikke muligheten eller interessen av å spare, men ser heller nytten av å kunne ta et forbrukslån. Noen ganger må man gå i dagevis å vente på svar på en lånesøknad, men det finnes lån der du kan få svar umiddelbart. Tilbydere av forbrukslån ber deg ikke legge frem kvitteringer, eller ellers forklare hva du skal bruke pengene på, og krever ikke pant i egen eller andres bolig. Renten settes ofte etter kredittsjekk, og kan variere mellom kunder. Det samme gjelder lånesummen som kan tilbys, og tilbakebetalingstiden.

Det kan være mange forskjellige grunner til at du velger å ta opp et lån, og da er det godt å vite at du ikke trenger å vente i dagevis på svar, eller måtte legge frem til långiver hva du vil bruke pengene til. Men husk at du bør samle smålån for å spare penger hvis du allerede har opprettet flere lån som er dyrere enn nødvendig. Hvis du ikke får orden på dette er det ikke så veldig lang vei til inkassogjeld, og det er denne du skal prøve å unngå med å refinansiere. Blir den månedlige kostnaden for deg lavere, vil det være enklere å holde hodet over vannet økonomisk, og du drar til slutt i land dinn økonomiske situasjon.

tirsdag 21. mars 2023

Bli kvitt dyre lån

Dyre lån kan skyldes mange forskjellige faktorer. Renten kan gå opp, noe som kan gi hver enkelt av oss store konsekvenser. Eller kan man miste jobben, gå ned i stilling eller andre ting kan skje. Kanskje har du søkt om dyre smålån uten helt å vite rentesatsene på forhånd. Heldigvis er det i hvert fall mulig å bli kvitt lån som har blitt for dyre. Det er viktig å være klar over at dette er noe du bør ta tak i så fort som mulig, ettersom dyre rentesatser er penger rett ut av vinduet, og det er selvsagt helt unødvendig.

Gode råd for å bli kvitt dyre lån


Det første man må gjøre er å lage en oversikt over alle de faste utgiftene, ved siden av lånet. Dette inkluderer kommunale avgifter, strøm, telefon, bensin, mat og annet. Denne informasjonen hjelper deg å finne ut hvor mye kan du betale i lånekostnader i måneden. Når du har gjort dette, må du selvsagt kontakte banken. Det første du kan gjøre er å spørre om du kan få avdragsfritt lån. Dette gir en kortvarig lettelse, men for å virkelig få orden på dette må du finne en annen lånetilbyder. Hvis du har flere lån bør du først og fremst se på muligheten for å samle smålån inn i ett større lån. Der ligger det for de fleste av oss ganske store besparelser, og dette er en ganske enkel og rask operasjon.

Finn en annen lånetilbyder


Nordmenn generelt er svært lojale til banken. Det skal generelt sett mye til før de bytter bank, noe som er overraskende gitt hvor store forskjeller det er mellom bankene. Avgiftsnivået og rentenivået varierer fra bank til bank. Derfor er det viktig å sjekke flere banker, inkludert de som kun driver med lån. Forskjellen mellom lånetilbydere kan være på flere hundre kroner i måneden. Derfor er det lurt å kontakte flere banker. Det er egne firmaer som kan hjelpe deg med dette. Hvis du tilhører et fagforbund eller er medlem av en organisasjon, bør du sjekke medlemsfordelene. Kanskje har de spesial avtaler med lånetilbydere?

Lengre nedbetalingstid og frys renten

Når det gjelder boliglån, kan det å gå fra 15 års nedbetalingstid til 25 år, gi deg et mye rimeligere lån, i hvert fall hvis vi ser på hva du skal betale hver måned. Dette kan man gjøre enten ved at man refinansierer lånet eller at man tar opp et helt nytt lån. I tillegg kan man fryse renten, noe som gir forutsigbarhet og sikrer at lånet ikke blir enda dyrere i nær fremtid. Dessverre kan dette også slå andre veien. For hvis den flytende renten blir lavere enn den faste, taper man. Så søk alltid råd før du fryser renten. Husk derimot på at hvis du bruker lengre tid på å bli gjeldfri, øker samtidig det totale beløpet du betaler i renter.

Samle smålån og få kontroll

Uansett hvilken løsning man går for, er det aller viktigste at man får kontroll over forbruket og økonomien generelt, noe som enkelt kan gjøres ved å samle smålån. Da blir det enklere å diskutere løsninger med banker og lånetilbydere. Man kan derfor ta enkle grep i hverdagen for å få en bedre økonomi. Det er viktig at du starter med ddet samme og ikke er redd for at dette kan bli vanskelig. Selv om du ikke lykkes med å refinansiere med en gang, er det bare å fortsette å prøve. Et selskap kan fort si ja, der andre sier nei.

lørdag 25. juni 2022

Lån uten sikkerhet for ungdommer med inkasso

Det blir bare mer og mer vanlig å låne penger i Norge, og låneformen lån uten sikkerhet er kanskje den som har vokst mest i løpet av de siste 10 årene. For ungdommer over 18 år er derimot dette markedet noe begrenset, for bankene setter sine egne aldersgrenser og det er ikke uvanlig at disse ligger på mange og tjue år. Har man inkasso, er det også nesten umulig å få innvilget et forbrukslån uten sikkerhet, og de som innvilger slike lån i Norge i dag, krever som regel sikkerhet i bolig.

Det har i utgangspunktet også blitt vanskeligere å få innvilget boliglån i dag, om man sammenligner med bare noen år tilbake, og de nye reformene fra Finanstilsynet får mye av skylden for dette, selv om det kanskje var på tide å stramme inn litt på reglene. Så det blir litt sånn høna eller egget situasjon. Du får ikke lån uten sikkerhet i bolig, og du får ikke lånt til bolig uten penger til egenandel.

Men det er ikke bare på boliglån at man har regulert, mye av det samme har også blitt gjort for forbrukslån eller lån uten sikkerhet som man kaller det. Tidligere kunne man gjerne reklamere med enkle søknader, lån som ble utbetalt med en gang og forbrukslån til 18 åringer, men alt dette er nå ikke lenger tillatt å annonsere med, ettersom Finanstilsynet ikke vil trigge veksten ytterligere. Men hvis du er 18 år i dag, noe vi kan vel fortsatt kalle for ungdom, så vil man jo også vite hvilke muligheter man har i lånemarkedet. Nå skal det sies at selv om det ikke lenger er mulig å reklamere med lån til 18 åringer, så kan långiverne og bankene selvsagt opplyse om hva de har satt som den nedre aldersgrense. Det er tross alt forskjell på reklamering og informasjon.

Kanskje den greieste måten å finne ut hvilke forbrukslån man kan søke hvis man er 18, 19 eller 20 år i dag, er å gå inn på en nettside som sammenligner forbrukslån. Med det nye lovverket har det blitt litt vanskeligere å finne den informasjonen man er ute etter, men det er på langt nær så vanskelig at man gir opp, det gjelder bare å sjekke på sammenlignings-sider hvilke utlånere som opererer med hvilke aldersgrenser. Selv om veldig mange har en grense på 25 år, finnes det fortsatt utlånere som låner ut penger til personer som er over 18 år, 20 år, 21 eller 23 år. Det gjelder bare å finne ut hvilke det er, slik at man ikke sender inn en lånesøknad til en bank som kun aksepterer kunder over 23 år hvis du selv er 20. Det blir jo liksom litt bortkastet tid kan man si.

En av årsakene til man i utgangspunktet har valgt å sette nedre aldersgrenser når man skal låne ut penger, er ikke bare fordi man tror at kundene er lettere å ha med å gjøre hvor eldre man blir, for det har faktisk ingenting med det å gjøre. Hovedårsaken ligger naturlig nok i at man vil være så sikker som mulig på at kunden har mulighet til å gjøre opp for seg. Det vil si at man har råd til å betale tilbake de pengene man har lånt. For å finne ut litt mer om dette, foretar bankene en kredittsjekk av den aktuelle kunden, og her ser man i utgangspunktet litt på historikken til kunden, total gjeld og inntekt. Og det er ikke så veldig mye av slik informasjon man kan finne om en 18-åring, og det er i det store og det hele årsaken til for eksempel en 23 års aldersgrense.

lørdag 4. juni 2022

Boliglån med inkasso

Betalingsanmerkninger og inkasso er noe herk! For det første så blir man som regel ikke kvitt det på et blunk, og for det andre er det ikke alle långivere som ser med venlige øyne på søkere som har aktive inkassosaker. Det kan være ganske frustrerende å forsøke å gjøre opp for seg, når det eneste man egentlig har bruk for er å skaffe seg en refinansiering, men ingen er interessert i å innvilge en slik. Derfor er det utrolig viktig å vite at det er mulig å omforhandle et boliglån med inkasso, om man bare går til riktig type bank. 

Les mer her om hvordan du kan søke om en refinansiering av din inkassogjeld, og kanskje få muligheten til å komme ovenpå igjen økonomisk. 

Det er viktig å vite at det finnes muligheter, for det kan av og til nesten virke enklest å bare gi opp. Men ikke gjør det! Forsøk heller å få i ordning med et fornuftig lån som kan hjelpe deg ut av uføret. Det koster ingenting å sende inn en søknad om refinansiering, og tar deg ikke så alt for lang tid.

Det viktigste du skal gjøre er å søke om et refinansieringslån eller et omstartslån i en bank som er spesialister på denne typer av lån. Via vanlige banker vil du trolig få avslag fra alle som en, fordi de mener at du er en for høy risiko for de. De er som regel kun i bransjen for å tjene penger, nå skal det sies at det er spesialistene også, men det hjelper deg uten kostnad og tar sin fortjeneste fra finansieringsselskapet som de samarbeider med. Dette betyr for deg som kunde at det ikke koster noe å sende inn en lånesøknad, men det er viktig å nevne at du er nødt til å stille med en form for sikkerhet. Det vil si at når du har fast eiendom allerede, er det mulig å refinansiere boliglånet selv med inkassogjeld. Har du ikke bolig fra før, vil det være meget vanskelig å få innvilget noe som helst hvis du har betalingsanmerkninger, dessverre.

Du finner våre anbefalte långivere øverst på siden, og det skal nevnes at dette ikke er alle som finnes på markedet, men de som vi har avtale med. Statistisk har de alle gode resultater for å hjelpe personer med inkasso som ønsker å omforhandle boliglånet, noe som også kan være en grei måte å løse ut annen forbruksgjeld på. Husk bare på at mens du er i samtale med den aktuelle banken, at du følger med og har god kontroll på dine tidligere lån, slik at du ikke glemmer noen og dermed ikke kommer deg ut av uføret, når du først er i gang.

mandag 13. mai 2019

Alt om Gjeldsproblemer og Inkasso

Inkassogjeld
Noe av den værste typen av gjeld du kan ha, er gjeld på inkassokrav eller inkassogjeld som mange kaller det. Desverre er det mange i Norge som etterhvert sliter med inkassogjeld, og dette skyldes ofte utstrakt bruk av kredittkort og i noen tilfeller manglende betaling på avdrag til forbrukslån. Det er egentlig det samme hva som er årsaken til gjeldsproblemene, det som er viktig å ta tak i problemene, og ikke havne i den situasjonen hvor man slutter å åpne brev med regninger. For dette er et problem som ikke forsvinner av seg selv. Har du havnet i en situasjon hvor du har gjeldsproblemer, anbefales det at så raskt som mulig tar kontakt med en gjeldsrådgiver. Sjansen for å finne en løsning er større jo raskere du tar tak i problemene, men selv om det har gått litt tid, er det ingen grunn til å ikke gjøre det.

Det er viktig å forsøke å gjennopta kontroll over sin egen økonomi selv om man har fått betalingsanmerkninger, inkasso eller står i fare for å miste egen bolig ved tvangssalg. Gjeldsordningsloven åpner i en del tilfeller for gjeldsordning med hjelp fra namsmannen, men da kreves det ofte at du er over en viss alder og har en betydelig samlet inkassogjeld. En gjeldsrådgiver kan hjelpe til med å;
   

    Gjennomgå å skaffe kontroll over kreditorer og total gjeld.

    Se på muligheter for finansiering og forhandling med kreditorene.

    Ta kontakt med bank for refinansiering av misligholdt gjeld.

    Forsøke å komme til løsninger med utenrettslige gjeldsforhandlinger.

   
Noe av det dummeste man kan gjøre hvis man har fått varsel om inkasso, er å bare overse brevet og tro at dette er noe som forsvinner av seg selv. Mange har vært i den situasjonen hvor de rett og slett slutter å åpne posten, men det som da skjer er at renter og inkassosalær bare øker og øker. Har du fått varsel om inkasso, men ikke enda har skaffet deg inkassogjeld, kan muligens en refinansiering av gammel gjeld være på sin plass. På denne måten kan det være enklere å holde kontroll over egen økonomi, og samler man gjelden til en långiver kan det bli enklere å få oversikt, samtidig som den samlede utgiften som skal betales hver måned, i de fleste tilfeller også synker en god del.
   
Her på inkassogjeld.com vil du finne flere tips om hvor du skal henvende deg hvis du har pådratt deg gjeldsproblemer, om det skyldes et for høyt forbruk, kredittkortgjeld, manglende innbetalinger på lån eller hva det er som er grunnen til at har pådratt deg enten betalingsanmerkninger, inkassovarsel eller krav om inkasso. Men har du inkassogjeld så ta så i hvert fall så fort som mulig kontakt med en gjeldsrådgiver. Besøk et nettsted om forbrukslån og refinansiering hvis du behøver hjelp med betalingsanmerkninger.