mandag 10. april 2023

Det er smart å kutte lånekostnader

Det er mange som sliter unødvendig med flere smålån med høy rente.  Hver lån har sin rente, noe som kan gjøre det vanskelig å holde oversikten. I tillegg er rentene på små lån ofte svært høye. Så når man har tatt opp mange små lån for å dekke mindre kjøp, slik som en sofa eller en TV, blir lånekostnaden høy. Heldigvis er det veldig enkelt å kutte slike lånekostnader.

Det er enkelt å kutte lånekostnader Lånekostnader består av både renter og gebyrer. I noen tilfeller har man ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling eller lignende. Hvis man har 4 smålån, har man 4 forskjellige gebyrer. Gebyret kan være på alt fra 10 kr til mer enn 100 kr i måneden. Dermed kan dette bli store summer når man legger sammen gebyrer for 4 forskjellige lån. I tillegg vil selvsagt ekstra renter eller ekstra avgifter grunnet for sen innbetaling komme i tillegg. Dermed kan man risikere å betale hundrevis av kroner direkte til banken, uten at dette hjelper å senke din totale lånesum.
 


Rentene på små forbrukslån eller smålån som mange kaller det, er ofte høyere enn rentene på større lån. Mye av grunnen til dette er at bankene ofte anser små lån for å være mer usikre. Så de må ha en større sikkerhetsmargin, noe som betyr en høyere rente. Spørsmålet blir derfor hvordan man kan kutte i lånekostnadene. 
Refinansiering gir deg bedre økonomi


Den beste løsningen for å enkelt kutte lånekostnadene er å refinansiere. Dette går ut på at en bank kjøper opp alle smålånene dine fra forskjellige kreditorer. Så får du et stort lån i den banken som da dekker hele summen av alle smålånene. Dette vil ha en svært stor innvirkning på din økonomi ettersom du kvitter deg med unødvendige gebyrer. Når har du bare et gebyr i måneden, alle andre innbetalinger går til å betale ned på gjelden. 

Det vil og være mulig å kunne forhandle frem ekstra ting slik som betalingsutsettelse i en viss periode, avdragsfrihet i en periode. Renten på dette samlede lånet vil i de fleste tilfeller være lavere enn det laveste du hadde på smålånene. Dermed synker de månedlige inntektene og noen kan også oppleve at de kan utvide lånet. Dette kan være nyttig om man må kjøpe en bil eller noe annet. Så kutt lånekostnadene med en refinansiering i dag.

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar