Refinansiering av Inkassogjeld

Refinansiering av inkassogjeld.
Hvis du har havnet i en situasjon hvor du har pådratt deg inkassogjeld, vil det være veldig fornuftig å forsøke å få refinansiert denne så raskt som mulig, slik at du igjen kan begynne å få kontroll over din egen økonomi. Det er ikke så mange banker som tilbyr en slik form for refinansiering, ettersom de anser at din betalingsevne eller kredittscore er for lav i forhold til risikoen for at du ikke innfrir lånet. Men Gjeldsmegler1 tilbyr nå inkassolån eller omstartslån hvis du har en egen bolig som kan stilles som sikkerhet mot lånet. Dette viser at du har en økonomisk sikkerhet, selv om noen regninger eller lån har gått til inkasso. Slike omstartslån er godt egnet til å rydde opp i økonomien, og på en måte starte på nytt, hvis det tidligere har vært økonomiske problemer. Sikkerheten i fast eiendom kan være hus, leilighet, småbruk, fritidsbolig eller andre typer av fast eiendom. Hvis du søker med en medsøker eller kausjonist er sjansen større for å få lånet innvilget.

Hvis du ikke får godkjent en refinansiering av inkassogjelden, er det i alle fall viktig å ikke gi opp, men ta tak i problemene. Forsøk å få kontakt med en gjeldsrådgiver for eksempel i kommunen hvor du bor, eller via et eksternt firma som har spesialisert seg på slike oppdrag. Det er også mulig å kontakte kreditorene for å forhøre seg om en nedbetalingsavtale, noe også gjeldsrådgivere kan hjelpe til med. Viktige punkter: 

    Skaff en oversikt over kreditorer og total gjeld.

    Søk om refinansiering eller en nedbetalingsplan av inkassogjelden.

    Kontakt og forsøk forhandling med kreditorer for evt. sletting av smågjeld.

    Vis betalingsvilje for lettere å få gjennomslag for refinansiering av gjelden.

Det er veldig viktig å være klar over at penger som man skylder til forskjellige kreditorer ikke forsvinner av seg selv. Hvis det har kommet et varsel om inkasso, eller et inkassokrav så vil dette kravet bare bli større om ingen handlinger utføres. Det er faktisk en stor del av kreditorer som godtar en forhandling om gjeldskrav, og er villige til å fire noe på kravene, hvis skyldneren er villig til å betale i hvert fall noe av gjelden. Hvis dette er noe som føles ubehagelig, finnes det mange gjeldsrådgivere som kan være behjelpelig med å kontakte kreditorene.
   
Så hvor skal man begynne å lete for å finne en gjeldsrådgiver, som kan ordne opp i økonomier som er litt ute å kjøre på grunn av kredittkortgjeld, betalingsanmerkninger eller andre grunner som har ført til inkassogjeld? Ta for eksempel kontakt med kommunen der du bor eller så kan du også finne noen rådgivere på nettet. Ta i hvert fall første steg til en refinansiering av din inkassogjeld med det samme, så går du forhåpentligvis en lysere økonomisk framtid i møte.

0 kommentarer: